7. ZEKİ YURTBAY TASARIM ÖDÜLLERİ SORU VE CEVAPLARI


*Yarışma raportörlüğüne iletilen 41 soru, hitap ve üniversite isimleri çıkarılarak sadeleştirilmiş, düzenlenmiş ve benzer sorular aynı soru altında birleştirilerek raportörlük tarafından cevaplandırılmıştır.

SORU 1:
Yarışma ilan edildiğinde öğrenciliğim devam etmekte iken yarışma teslim tarihinde mezun statüsünde olacağım. Yarışmaya katılabilir miyim?
CEVAP 1: 
Evet. Yarışma Şartnamesi’nin 5 nolu “YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI” başlığı altında 5.7 maddesinde belirtildiği üzere "Ekip üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. "Katılımcının yarışmanın ilan edildiği 1- 30 Haziran 2019 tarih aralığında öğrenci olduğunu belge ile göstermesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan mezun öğrenciler yarışmaya katılabilir.

SORU 2:
Yarışma şartnamesinde yazan şablon vektörel formatlarına, yönlendirilen site üzerinden ulaşamıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
CEVAP 2: 
Yarışma şartnamesinde yer alan şablonlar örnek olarak gösterilmiş olup bu konuda vektör formatında bir şablonun indirilmesi gerekmemektedir. Yarışma şartnamesinden bu ibare kaldırılarak güncellenmiştir.

SORU 3:
Şartname PDF’inde başvuru formu olarak ekip başvuru formu bulunmakta. Bireysel başvurmak için herhangi bir başvuru formu var mıdır?
CEVAP 3: 
Bireysel ya da ekip ayrımı olmadan tüm katılımcılar aynı form üzerinden başvuru yapmaktadır. Yarışma Şartnamesi’nin 5 nolu "YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI" başlığı 5.9 maddesinde belirtildiği üzere: "Her ekip yarışmaya en çok 3 (üç) proje önerisi ile katılabilir." Tek kişi de kendi adına en fazla 3 projeyle katılabilir.

SORU 4:
Yarışma başvurusu yaptığım sırada dönem/sınıf bilgimi yanlış girdim. Yarışmaya başvurum geçersiz sayılır mı?
CEVAP 4: 
Teslim sırasında güncel bilgilerinizi içeren dokümanları yüklemeniz durumunda sisteme yüklenecek son veriler dikkate alınarak başvurunuz geçerli sayılacaktır.

SORU 5:
Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Yarışmaya katılabilir miyim?
CEVAP 5: 
Evet. Yarışma Şartnamesi’nin 5 nolu "YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI" başlığı 5.4 maddesinde belirtildiği üzere; "Ekip temsilcisi, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin tasarım bölümlerine bağlı, mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrencileri olabilir."

SORU 6:
2018 yılında mezun oldum, şu an öğrenci değilim. Yarışmaya başvurum kabul edilir mi?
CEVAP 6: 
Yarışma Şartnamesi’nin 5 nolu "YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI" başlığı 5.7 maddesinde belirtildiği üzere "Ekip üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir." Bu nedenle sadece yarışmanın ilan edildiği 1-30 Haziran 2019 tarih aralığında öğrenci olduğunu belge ile gösteren katılımcıların başvuruları kabul edilecektir.

SORU 7:
2018 yılında Grafik Tasarım ön lisans eğitimimi tamamlayarak mezun oldum. Şu an lisans öğrencisiyim. Yarışmaya katılabilir miyim?
CEVAP 7: 
Evet. Bkz. CEVAP 5.

SORU 8:
Yarışma konusunda belirtilen "Kendi habitatını tasarla" cümlesiyle katılımcılardan yeni bir habitat tasarlamaları mı yoksa var olan bir habitatı ele alarak mı tasarım yapmaları bekleniyor?
CEVAP 8: 
Yarışma Şartname’sinin 3 no’lu "YARIŞMANIN KONUSU" başlıklı bölümde “Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri'nin bu seneki teması "Habitat" olarak belirlendi. "Habitat" teması ile tasarımcının yarattığı habitat çerçevesinde, seramik yüzeylerle yeni türden bir etkileşimi ortaya koyması beklenmektedir. Sonsuz bir evrende kendi "habitat"ını tasarlayan tasarımcılar varoluş mücadelemize dair tasarım ve sanatı yeniden yorumlama fırsatı yakalayacaklar“ olarak belirtildiği üzere bu konuda yaklaşımlar tasarımcının hayal gücüne bırakılmıştır..

SORU 9:
Tasarım öğrencisi ya da tasarım ile ilgili bir bölüm mezunu değilim. Yarışmaya başvurum kabul edilir mi?
CEVAP 9: 
Hayır. BKZ. CEVAP 5.

SORU 10:
Katılımcılar için yaş sınırlaması var mıdır?
CEVAP 10: 
Yarışma katılım koşullarını sağlamak kaydıyla yaş sınırlaması yoktur.

SORU 11:
2019 güz döneminde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumaya başlayacağım. Yarışmaya başvurabilir miyim?
CEVAP 11: 
Katılımcıların; yarışmanın ilan edildiği dönemde (Haziran 2019) eğitimlerine devam ettiklerini gösteren öğrenci belgelerini diğer başvuru belgeleriyle birlikte teslim tarihinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şayet mevcut eğitiminiz; Yarışma Şartnamesi 5 nolu "YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI" başlığı 5.4 maddesinde vurgulanan fakülte ve bölümlerden birini kapsamıyorsa, yarışmaya ancak bu koşulları sağlayan bir ekip temsilcisinin dâhil olduğu bir ekip ile katılabilirsiniz.

SORU 12:
<2019 Bahar döneminde mezun oldum fakat sistemde hala öğrenciyim. Yarışmaya başvurabilir miyim?
CEVAP 12: 
BKZ CEVAP 1.

SORU 13:
Başvuru yaptım ve mailime bir rumuz kodu bağlantısı geldi fakat mail dogadansanatasentasarla.com sitesine yönlendiriyor ve bir rumuz kodu göremiyorum sorun nedir?
CEVAP 13: 
Muhtemelen bir bağlantı sorunu yaşandığından kaydınızı sistemden yenilemenizi tavsiye ederiz. Ön kaydınızın alındığına dair tarafınıza ulaşacak mailde proje yükleme sistemi açılınca kullanacağınız rumuz kodu yer alacaktır. Proje yükleme tarihleri Yurtbay Seramik sosyal medya hesaplarından ve https://dogadansanatasentasarla.com adresinden duyurulacaktır.

SORU 14:
Yarışmaya ekip olarak katılmak istiyoruz. Ana sayfada yer alan başvuru formunun dışında herhangi bir form bulunmamakta. "Katılımcı istenilen belgeleri sisteme eksiksiz yüklemelidir" uyarısını okudum fakat böyle bir bölüm göremedim. Şartnamede ek olarak verdiğiniz ekip başvuru formunu ve öğrenci belgelerini sisteme nasıl yükleyebiliriz?
CEVAP 14: 
Yarışma Şartnamesi’nin 5 nolu "YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI" başlığı 5.8 maddesinde belirtildiği üzere: "Her bireysel katılımcı ya da ekip, Başvuru Formunu eksiksiz doldurmalı ve istenilen belgeleri sisteme eksiksiz yüklemelidir. Başvuru sırasında her ekipten yalnızca ekip temsilcisinin başvuru formunu doldurması yeterlidir." Ek belgelerin yüklenebileceği bölümlere, proje yükleme sisteminin açıldığı tarihten itibaren ulaşılabilecektir. Proje yükleme tarihleri Yurtbay Seramik sosyal medya hesaplarından ve https://dogadansanatasentasarla.com adresinden duyurulacaktır.

SORU 15:
Mühendislik fakültesi, inşaat mühendisliği bölümü, sürdürülebilir yapı malzemeleri ve teknolojileri doktora öğrencisi olarak yarışmaya katılmam mümkün müdür?
CEVAP 15: 
Yarışma Şartnamesi’nin 5 nolu “YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI” başlığı 5.4 maddesinde belirtilen “Ekip temsilcisi, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin tasarım bölümlerine bağlı, mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrencileri olabilir. Diğer ekip üyeleri farklı disiplinlerde eğitim gören öğrenciler olabilir“ ibaresi doğrultusunda yarışmaya katılabilirsiniz.

SORU 16:
Bireysel katılımlarda da ekip katılımlarında olduğu gibi 3 tane öneri ile katılabilir miyiz?
CEVAP 16: 
Yarışma Şartnamesi’nin 5 nolu "YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI" başlığı 5.9 maddesinde belirtildiği üzere: "Her ekip yarışmaya en çok 3 (üç) proje önerisi ile katılabilir." Tek kişi de kendi adına en fazla 3 projeyle katılabilir.

SORU 17:
Bir öneride 30x90 ve 30x60'lık karolardan yalnızca birini seçerek mi tasarlamalıyız ve birbirinden farklı en fazla kaç karo kullanabiliriz?
CEVAP 17: 
Yarışma Şartnamesi’nin 7 nolu "YARIŞMACIDAN İSTENENLER" başlığı 7.1 maddesinde belirtildiği üzere "Tasarımların ebadı; şartname ekinde verilen şablonlara yerleşecek şekilde olmalıdır." 7.9.3 maddesinde ise "Tasarımcılar belirtilen ebatlardaki ölçüleri kullanıp kendi içinde geometrik bölmeli, çeşitli ve çoklu birleşik düzenlemelere gidebilirler" açıklaması yapılmıştır. Yani küçük parçalı tasarımlar yapıldığında 30x60 veya 30x90 boyutlarındaki şablonlara sığdırılması gerekmektedir, çünkü yarışma sonucunda yapılacak olan uygulama bu boyutlarda mümkündür. Önerilerde birbirinden farklı tasarlanmış karo sayısı katılımcının inisiyatifindedir.

SORU 18:
Tasarımları yalnızca dijital ortamda hazırladığımız 2 boyutlu görsellerle mi teslim etmeliyiz?
CEVAP 18: 
Yarışma Şartnamesi’nin 7 nolu "YARIŞMACIDAN İSTENENLER" başlığı 7.4 maddesinde belirtildiği üzere "Tasarımcılar bütün anlatımlarını 3 (üç) adet A2 paftada gerçekleştirmelidirler.

  • Pafta 1 Seçilen şablona yerleştirilen tasarım (yatay veya dikey formatta, 30x60 cm ve 30x90 cm
  • Pafta 2 Karoların yan yana gelerek çoğaltılmış hali/çoklu dizilim
  • Pafta 3 Bir mekân seçilerek döşenmiş hali. Bu çalışmada mekân veya ölçek sınırlaması yoktur. Karoların yan yana gelerek oluşturduğu derzler dikkate alınarak görsellerin hazırlanması beklenmektedir.


SORU 19:
Yarışma takviminde ön başvuru son teslim adlı bir başlık var. Bu tarihte bizden ne teslimi isteniyor?
CEVAP 19: 
Bu tarih yarışmaya ön başvuruların alındığı tarih olup katılımcılardan herhangi bir teslim beklenmemektedir. Ek belgelerin yüklenebileceği bölümlere, proje yükleme sisteminin açıldığı tarihten itibaren ulaşılabilecektir. Proje yükleme tarihleri Yurtbay Seramik sosyal medya hesaplarından ve https://dogadansanatasentasarla.com adresinden duyurulacaktır.

SORU 20:
Yarışma ilan edildiği tarihte lisans öğrencisiydim. Şu an yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Yarışma başvurusunda hangi öğrenci belgem geçerli olur?
CEVAP 20: 
BKZ. CEVAP 4.

SORU 21:
Yarışmaya hem bireysel hem de ekip olarak katılmak istiyorum. Proje teslimi sırasında hangi rumuzu dikkate almam gerekir?
CEVAP 21: 
Yarışmaya hem ekip olarak hem de bireysel olarak katılacak kişilerin, rumuz karışıklığını önlemek adına bireysel ve ekip olarak ayrı ön başvurular yapması önerilmektedir. Bu şekilde her iki ön başvuru için farklı rumuzlar sağlanacaktır. Sistemde isim/rumuz karışıklığı olmaması adına bireysel katılımcıların ayrıca ekip başı olarak başka bir grupla birlikte başvuru yapmamış olmaması gerekir. Ancak bu grubun üyesi olarak yarışma katılabilir.

logo