JÜRİ

Jüri Üyelerimiz

Ayşegül İZER
İstanbul'da doğdu. 1980 yılında İtalyan Lisesi'nden ve 1985 yılında ALU-BIH Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Tasarım Bölümü'nden "summa cum laude" üstün başarı derecesi ile mezun oldu. 2000 yılında kendi tasarım stüdyosunu kurdu. Kurucu Ortağı olduğu Be Positive Design’in yaratıcı yönetmenliğini 2007 yılına kadar sürdürdü. 2005-2017 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Grafik Tasarım Bölüm Başkanlığını ve Grafist Organizasyon Komitesi başkanlığını bir arada sürdürdü. Yine 2013 yılında MSGSÜ Grafik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasına öncülük etti. ESTV-Yahşibey Tasarım Çalışmaları Kurucu Ortağı’dır. 2019 yılında MSGSÜ Rektör yardımcılığına atandı. Eserleri sayısız yayın, sergi, koleksiyon ve müzede yayınlandı. Seminerler verdi, atölye çalışmaları yönetti, jüri üyeliği yaptı. Mesleği ile ilgili yazılar yazdı ve 11 uluslararası ödül kazandı. İtalyanca, İngilizce, Sırpça ve Latince bilmektedir.
Emre YUSUFİ

Eğitimini Floransa Academia Italiana Sanat Okulu’nda resim, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü’nde lisans ve Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans yaparak tamamlamıştır. Aynı zamanda LEMONADE “Refreshing Ideas” reklam ajansının kurucu ortağı, grafik tasarımcı ve sanatçıdır. Uluslarası sanat etkinliklerinde yer almış ve eserleri, İstanbul, New York, Londra, Miami, Roma, Paris gibi önemli şehirlerde sergilenmektedir.

Erhan VURAL

1983 Yılında Antalya’da doğdu. 2002-2007 Yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mimarlık lisans eğitimini tamamladı. 2005 yılından bu yana, kurucu ortağı olduğu ABOUTBLANK Mimarlık & Kentsel Tasarım ofisiyle, tekil konut ölçeğinden stratejik kentsel tasarım ölçeğine dek geniş bir skalada projeler üretti. Ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında yirminin üzerinde ödül kazandı. 2012 yılında MVRDV, 2013 yılında AECOM, 2016 yılında KCAP gibi uluslararası saygın firmalar ile ortak projeler üretti. 2013, 2015 Antalya mimarlık bienalleri için Açık Kaynak Mimarlık, Bir Kulenin Hatıraları isimli enstalasyonlar tasarladı. 2014 yılında Skopje Architecture Week kapsamında seminer ve tartışmalarda davetli mimar olarak yer aldı. Mimed 2016 öğrenci proje yarışmasında jüri üyeliği yaptı. 2017 European Property Awards’dan, tasarladığı iki yapı ile iki ödül kazandı.

Mimarlık ve Kentsel Tasarım alanlarındaki profesyonel çalışmalarına ortağı Mimar Hasan Sıtkı Gümüşsoy ile ABOUTBLANK çatısı altında devam etmektedir. Mesleki pratiğinin yanı sıra İTÜ, YTÜ, UÜ, AGÜ, MEF, AÜ gibi saygın üniversitelerin mimari tasarım programlarında atölye yürütücülüğü, davetli jüri üyeliği yapmakta ve seminerler vermektedir.

Hasan Sıtkı GÜMÜŞSOY

1984 yılında İstanbul’da doğdu. Mimarlık ve kentsel tasarım ofisi ABOUTBLANK’in kurucu ortaklarından Hasan Sıtkı Gümüşsoy, 2007 yılında YTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılından itibaren ABOUTBLANK ile tekil konut ölçeğinden stratejik kentsel tasarım ölçeğine dek geniş bir skalada projeler üretti; ulusal ve uluslararası yarışmalarda otuzun üzerinde ödül kazandı. Sarajevo Green Design Bienalle, Skopje Architecture Week, İTÜ, AGÜ, Bilgi Ü., SALT, TAK gibi saygın platformlarda seminerler verdi, jüri üyeliği yaptı. 2012 yılında MVRDV, 2013 yılında AECOM, 2016 yılında KCAP gibi uluslararası saygın firmalar ile ortak projeler üretti. Antalya Mimarlık Bienali’nde (2013) Açık-Kaynak Mimarlık başlığı ile sergi tasarladı. ABOUTBLANK’in profili ve projeleri Architektur Aktuell, A10 ve Arredamento gibi prestijli dergilerde yayınlandı. Profesyonel çalışmalarını ortağı Mimar Erhan Vural ile ABOUTBLANK çatısı altında yürütmektedir. İTÜ Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans programında stüdyo yürütücüsü olarak mimarlık ve kentsel tasarım arakesiti araştırmalarına devam etmektedir.

Sevim ÇİZER

1974’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Seramik dalından yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.

Sekiz yıl sure ile seramik endüstrisinin değişik alanlarında tasarımcı, yönetici ve danışman olarak görev yaptı.

1984’te D.E.Ü. Sosyal bilimler Enstitüsünden Sanatta Yeterlik derecesi aldı.

1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, GSF, Seramik Bölümü’nün ve 2009 da “Batı Anadolu Seramik Araştırma Uygulama Merkezi”nin kuruluşunu gerçekleştirdi. 2018 yılına dek aynı bölümde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürdü. 2018 de emekli oldu. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde ders vermektedir.

Üniversitesinde uluslararası İzmir Uluslararası Seramik Sempozyumları, uluslararası workshoplar ve sergiler düzenlemiştir.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergide yer almış, kişisel sergiler açmıştır. Yurt içinde ve Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Letonya, Mısır, A.B.D., Arjantin, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Hindistan, Japonya, Çin, Pakistan ve Fransa, İspanya, Danimarka ve Rusya Federasyonu’nda ulusal ve uluslararası, workshop, sempozyum, bienal ve trienallere katılmıştır. İki kez Devlet Seramik Yarışması başarı ödülü almıştır. Yapıtları, yurt dışı ve yurt içinde üniversite, müze, resmi kurum ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası jürilerde görev yapmıştır. A.B.D. Arjantin, Japonya, Lituanya, Çin, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Hindistan, Almanya Macaristan, İran, Fransa ve Pakistan’da, üniversitelerde, bilimsel, sanatsal kurum ve kuruluşlarında ders ve konferanslar vermiştir.

Unesco-AIAP, Türk Seramik Derneği, Seramik Sanatı, Eğitimi ve Değişimi Derneği vb. ulusal-uluslararası, mesleki ve sanatsal kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır.

Lüster, Terra Sigillata, Seramik Yapıyoruz vb. telif ve çeviri kitapları, mesleki ve sanatsal çok sayıda makale ve bildirisi vardır. Ayrıca tarihi seramiklerin üretim teknikleri ve kültürel miras kapsamında seramik konusunda yürüttüğü ulusal ve uluslararası projeler bulunmaktadır.

logo