KVKK Onay Metni

YURTBAY SERAMİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yurtbay Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması Kullanılması ve Paylaşılmasına İlişkin Bilgilendirme Metni başlıklı metinde yer verilen usul ve esaslarda işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, yasalarca öngörülen azami süreyle muhafaza edilmesine, ticari amaçlı olarak hiçbir şekilde hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaması ve ticarileştirilmemesi kaydıyla, domain, veri güvenliği, veri analizi, iş geliştirme, depolama, güvenlik gibi sebeplerle hizmet alınan yurtiçinde ya da yurtdışında mukim firmalarca dolaylı şekilde paylaşılmasına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen veya ileride herhangi bir zamanda düzenlenecek olan Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri’ne ilişkin olarak “dogadansanatasentasarla” adlı web sitesinde yer alan yarışmaya dair tanıtım, reklamlar, bilgilendirmeler, yarışma kapsamında kutlama ve temenni mesajları, yarışma başvurusu için iletişime geçilmesi, başvuru alınması, başvuruların değerlendirilmesi, yarışma ile ilgili her türlü yazışmanın ve bilgilendirmenin yapılması, yarışma süresince veya daha sonraki süreçlerde iletişime geçilmesi kapsamında tarafıma kısa mesaj ve/veya elektronik ticari veya ticari olmayan ileti gönderilmesine ve bu amaçlarla vermiş olduğum/olacağım her türlü (ad/soyad/ e-posta adresi, telefon, adres, sabit veya cep telefonu dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan) kişisel verimin Yurtbay Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması Kullanılması ve Paylaşılmasına İlişkin Bilgilendirme Metni başlıklı metinde belirtildiği şekilde kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum. 

 

  • Kişisel verilerimin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin onay veriyorum.