Prof. Dr. Sevim Çizer

1974’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Seramik dalından yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.

Sekiz yıl sure ile seramik endüstrisinin değişik alanlarında tasarımcı, yönetici ve danışman olarak görev yaptı.

1984’te D.E.Ü. Sosyal bilimler Enstitüsünden Sanatta Yeterlik derecesi aldı.

1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, GSF, Seramik Bölümü’nün ve 2009 da “Batı Anadolu Seramik Araştırma Uygulama Merkezi”nin kuruluşunu gerçekleştirdi. 2018 yılına dek aynı bölümde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürdü. 2018 de emekli oldu. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde ders vermektedir.

Üniversitesinde uluslararası İzmir Uluslararası Seramik Sempozyumları, uluslararası workshoplar ve sergiler düzenlemiştir.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergide yer almış, kişisel sergiler açmıştır. Yurt içinde ve Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Letonya, Mısır, A.B.D., Arjantin, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Hindistan, Japonya, Çin, Pakistan ve Fransa, İspanya, Danimarka ve Rusya Federasyonu’nda ulusal ve uluslararası, workshop, sempozyum, bienal ve trienallere katılmıştır. İki kez Devlet Seramik Yarışması başarı ödülü almıştır. Yapıtları, yurt dışı ve yurt içinde üniversite, müze, resmi kurum ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası jürilerde görev yapmıştır. A.B.D. Arjantin, Japonya, Lituanya, Çin, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Hindistan, Almanya Macaristan, İran, Fransa ve Pakistan’da, üniversitelerde, bilimsel, sanatsal kurum ve kuruluşlarında ders ve konferanslar vermiştir.

Unesco-AIAP, Türk Seramik Derneği, Seramik Sanatı, Eğitimi ve Değişimi Derneği vb. ulusal-uluslararası, mesleki ve sanatsal kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır.

Lüster, Terra Sigillata, Seramik Yapıyoruz vb. telif ve çeviri kitapları, mesleki ve sanatsal çok sayıda makale ve bildirisi vardır. Ayrıca tarihi seramiklerin üretim teknikleri ve kültürel miras kapsamında seramik konusunda yürüttüğü ulusal ve uluslararası projeler bulunmaktadır.