2017 SORU CEVAP

Yarışmayla ilgili tüm soru ve cevaplara aşağıdaki dökümanı bilgisayarınıza indirerek de uluşabilirsiniz.

5.ZEKİ YURTBAY TASARIM ÖDÜLLERİ – SORULAR ve CEVAPLAR

SORU 1:
Yarışmaya Grafik Tasarım bölümünden mezun olan kişiler de katılabilir mi?
CEVAP 1: 
Yarışma Şartnamesi 5 nolu “YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI” başlığı 5.3 maddesinde belirtildiği üzere, bireysel katılımcılar ve ekip katılımlarında ekip temsilcileri; Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenim gören tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri yarışmaya katılabilirler. Diğer ekip üyeleri farklı disiplinlerde eğitim gören öğrenciler olabilir. Yarışmaya katılmanızda bir engel bulunmamaktadır.

SORU 2:
Özel bir firmada mimari cephe tasarımcısıyım, yarışmaya katılabilir miyim?
CEVAP 2: 
Yarışma Şartnamesi 2 nolu “YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ” başlığı altında belirtildiği üzere;
Doğadan Sanata Sen Tasarla Tasarım Ödülleri, öğrencileri kapsayan bir seramik karo tasarım yarışmasıdır.

SORU 3:
Yarışmaya yabancı uyruklu öğrenciler katılabiliyor mu?
CEVAP 3:
Yarışma Şartnamesi 5 nolu “YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI” başlığı 5.3 maddesinde belirtildiği üzere; Türkiye ve KKTC’de önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden tüm öğrenciler yarışmaya başvurabilmektedir.

SORU 4:
Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunuyum ve Mimarlık Tarihi bölümünde Yüksek Lisans öğrencisiyim. Yarışmaya katılabilir miyim?
CEVAP 4:
BKZ. CEVAP 1.

SORU 5:
Yarışmaya katılmak için öğrenci olmamız zorunlu mudur?
CEVAP 5:
BKZ. CEVAP 1 ve 2.

SORU 6:
İç mimarlık okuyan öğrenciler yarışmaya katılabiliyor mu?
CEVAP 6:
BKZ. CEVAP 1.

SORU 7:
Lise 3 öğrencisiyim ve yarışmanızı yakından takip ediyorum. Yarışmaya lise öğrencileri de katılabilir mi?
CEVAP 7:
BKZ. CEVAP 1.

SORU 8:
Haziran 2017 Seramik Cam Bölümü’nden mezun oldum. Açık öğretime yazıldım, buradaki öğrenci belgem yarışmaya katılmak için yeterli olur mu?
CEVAP 8:
BKZ. CEVAP 1. Katılımcılar; yarışmanın ilan edildiği dönemde (Temmuz 2017) eğitimlerine devam ettiklerini gösteren öğrenci belgesini yarışma raportörlüğüne diğer başvuru belgeleriyle birlikte teslim etmek zorundadır. Şayet mevcut eğitiminiz; Yarışma Şartnamesi 5 nolu
“YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI” başlığı 5.3 maddesinde vurgulanan fakülte ve bölümlerden birine ait değilse, yarışmaya ancak bu koşulları sağlayan bir ekip temsilcisinin dâhil olduğu bir ekip ile katılabilirsiniz.

SORU 9:
Yarışmaya yüksek lisans Mimarlık bölümü öğrencileri katılabiliyor mu?
CEVAP 9:
BKZ. CEVAP 1.

SORU 10:
2017 bahar döneminde mezun oldum. Yarışmaya katılabilir miyim?
CEVAP 10:
BKZ. CEVAP 1.
Tüm katılımcılardan, yarışmanın ilan edildiği Temmuz 2017 tarihinde öğrenci olduklarını ibraz eden öğrenci belgelerini yarışma raportörlüğü ile paylaşmaları beklenmektedir. Öğrencilik durumlarını ibraz edemeyen katılımcıların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

SORU 11:
Şartnamede katılımcılardan istenilen belgeler A2 (420 x 594 mm) boyutunda tariflenmiş, ancak istenilen karo tasarımı 30 x 60 ya da 30 x 90 boyutundadır. Yapılan tasarımı A2 boyutuna yerleştirirken ölçek kaymaktadır. Bu sorunu nasıl aşabilirim?
CEVAP 11:
Karo tasarımlarınızın; tekil ve çoklu yerleşimlerinin sizin belirlediğiniz ölçekte, A2 formatında tarif edilmesi gerekmektedir. Ölçekte herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Şayet; karo tasarımınızın her bir parçası farklı bir tasarımdan oluşuyorsa, tekli karo örneklerinizi birden fazla A2 formatında sunabilirsiniz. A2 temsillerinizin jürinin tasarımlarınızı kolaylıkla yorumlayabilecek şekilde anlaşılır olması beklenmektedir.

SORU 12:
Yarışmaya tek kişi olarak katılmayı düşünüyorum. Yarışma Başvuru Formunda sadece ekip temsilcisi ad ve soyadı bölümünü doldurmam yeterli midir? Yoksa tek kişi katılım için farklı bir başvuru formu yüklenecek midir?
CEVAP 12:
Başvuru Formunda, ekip temsilcisi bölümünü eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

SORU 13:
Üniversite Hazırlık Bölümü öğrencisiyim. Önümüzdeki yıl Mimarlık Bölümü 1.sınıf eğitimine başlayacağım. Yarışmaya hazırlık öğrencisi olarak katılabilir miyiz?
CEVAP 13:
BKZ. CEVAP 1.
Yarışma; ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimlerine devam eden öğrencilere açık olup, şartnamede belirtildiği üzere Hazırlık (dil eğitimi alan öğrenciler) yılı öğrencileri yarışmaya katılamamaktadır.

SORU 14:
Başvuru formunu yarışma raportörlüğüne internet üzerinden nasıl ulaştırabilirim?
CEVAP 14:
Başvurularınızı 30 Kasım 2017, saat 17:30 saatine kadar http://dogadansanatasentasarla.com/basvuru adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

SORU 15:
Mayıs 2017 mezunlarının yarışmaya katılımı mümkün müdür?
CEVAP 15:
BKZ. CEVAP 10.

SORU 16:
Tasarımları yaparken hangi bilgisayar programlarını kullanmamızı önerirsiniz?
CEVAP 16:
Yarışmacıların tasarımlarını ifade ediş biçimlerinde herhangi bir sınırlama bulunmamakla birlikte, yarışma şartnamesinde katılımcılardan uyulması beklenen kuralların uygunluğu her koşulda aranacaktır. Katılımcılar projelerini, iyi ifade edebildiklerini düşündükleri her tür dijital veya fiziki formatta teslim edebilirler.

SORU 17:
Yarışmaya başvuru yapmak için yaş sınırı var mıdır?
CEVAP 17:
Yarışmaya başvuru yapmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak yarışma şartnamesi 5 nolu “YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI” başlığı 5.3 maddesinde belirtilen öğrenci olma kriterini sağlamanız beklenmektedir.

SORU 18:
Tasarımlarda malzeme seçimi olarak sadece seramik kullanmak zorunda mıyız? Bütüncül görüntüde seramik ve belirlenecek herhangi bir malzeme ile kompozisyon oluşturabilir miyiz?
CEVAP 18:
Katılımcılar, tasarım önerilerinin bütüncül gözükmesi ve teknik olarak uygulanabilir olması durumunda ve ağırlıklı olarak seramik malzeme olması koşuluyla, bütüncüllüğü bozmadan metal, ahşap, cam vb. yardımcı malzeme kullanabilirler.

SORU 19:
Ekip katılımlarında, ekipte öğrenci olmak şartıyla profesyoneller de yarışmaya katılabilir mi?
CEVAP 19:
BKZ. CEVAP 2.

SORU 20:
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden 19 Haziran 2017 de mezun oldum. Şu an İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’ne devam ediyorum. Yarışmaya katılabilir miyim?
CEVAP 20:
BKZ. CEVAP 1- 8.

SORU 21:
Resim-İş Öğretmenliği öğrencisiyim. Güzel Sanatlar bölümüne bağlı değil, ancak yine de yarışmaya katılabilir miyim?
CEVAP 21:
BKZ. CEVAP 1-8. Yarışmaya ekip üyesi olarak katılabilirsiniz.

SORU 22:
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden Haziran 2017 tarihinde mezun oldum. Şu anda öğrenci olmamama rağmen yine de yarışmaya katılabiliyor muyum yoksa sadece öğrenciler mi yarışmaya başvurabiliyor?
CEVAP 22:
BKZ. CEVAP 2 ve 10.

SORU 23:
Tüm yarışma katılım belgelerim hazır durumdadır, ancak şartnamede herhangi bir yükleme linki göremedim. Sistem yüklemelere ne zaman açılacak?
CEVAP 23:
Başvurularınızı 23 Ekim 2017 Pazartesi gününden itibaren, http://dogadansanatasentasarla.com/basvuru sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.

SORU 24:
Başvuru için doldurulması gereken formda mezun şıkkı yok. Yarışmaya sadece öğrenciler mi katılabiliyor?
CEVAP 24:
BKZ. CEVAP 1 ve 2.

SORU 25:
“Rölyefin tepe noktası ile en çukur yeri arasındaki derinlik en fazla 3 mm olmalıdır.” demişsiniz. Peki karo kalınlığı bunun dışında mı? Yani, karo kalınlığı dört kenar yükseklikleri de farklı olsa, maksimum yükseklik 4 cm olabilir mi?
Karo yüksekliği maksimum kaç cm/mm olmalıdır?
CEVAP 25:
Yarışma Şartnamesi 7 nolu “YARIŞMACILARDAN İSTENENLER” başlığı ‘Üretilebilirlik açısından tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar’ alt başlığını tekrar okumanızı tavsiye ederiz.

SORU 26:
Yarışmaya hem ekip hem de bireysel olarak katılabiliyor muyuz? Bireysel katılımlarda en fazla kaç tane tasarım teslim edebiliriz?
CEVAP 26:
Yarışmaya yalnızca bireysel veya ekip olarak katılabilirsiniz. Her bireysel katılımcı veya ekip en fazla üç farklı proje/tasarım önerisiyle yarışmaya katılabilir.

SORU 27:
Verilen şablonlarda 30×60 cm ve 30×90 cm alanlar var ama bu alanlara birden fazla karo da sığdırabiliyor muyuz? Örneğin 30×30 bir karo tasarlayıp 30×60 şablona iki adet karoyu yerleştirebilir miyiz?
CEVAP 27:
Şartnamede geçen, “Tasarımcılar belirtilen ebatlardaki ölçüleri kullanıp kendi içinde geometrik bölmeli, çeşitli ve çoklu birleşik düzenlemelere gidebilirler.” ibaresi buna imkân tanır mı? Katılımcılar, farklı ebat kullanımı ve tasarlanması konularında özgür olup, tasarım kararları hususunda yarışmacılar herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamaktadır. Şartnamede de belirtilen “Tasarımcılar belirtilen ebatlardaki ölçüleri kullanıp kendi içinde geometrik bölmeli, çeşitli ve çoklu birleşik düzenlemelere gidebilirler.” ibaresi buna imkân tanımaktadır.

SORU 28:
Malzeme seçkimiz sadece seramik mi sınırlı tutulmalı? Örneğin farklı malzemelerle seramiği birleştirebilir miyim?
CEVAP 28:
BKZ. CEVAP 18.

SORU 29:
Tasarımlar duvar yüzeyi için mi yoksa zeminde karo yüzeyi için mi tasarlanmalıdır?
CEVAP 29:
Katılımcılar karo tasarımlarının hangi mekânları hedefleyerek tasarlanacağı konusunda mekan sınırlaması bulunmamaktadır. Yarışmacıların tasarımlarını ifade ediş biçimlerinde herhangi bir sınırlama bulunmamakla birlikte, yarışma şartnamesinde katılımcılardan uyulması beklenen kuralların uygunluğu her koşulda aranacaktır.

SORU 30:
Karo tasarımı için iki boyutlu olması gibi gereklilikler var mı yoksa sadece üretilebilir olması şartı mı aranıyor?
CEVAP 30:
Yarışma şarnamesi 7 nolu “YARIŞMACILARDAN İSTENENLER” başlığı altında yer alan‘tasarımcıların bütün anlatımlarını 3 adet A2 paftada gerçekleştirmelidirler’ ve ‘Üretilebilirlik açısından tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar’ alt başlıklarını dikkatli okumalarını öneririz.

SORU 31:
Şartnamede, 3 adet 300 DPI A2 paftanın teslim edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak bir de 72 DPI’lık orijinal çalışmaların A2 dijital formatı isteniyor. Burada bahsedilen orijinal çalışmalardan kasıt eskiz vb çalışması mıdır? Yoksa kastedilen şey A2 paftalara yerleştirmiş olduğumuz şeklinin 72 DPI formatı mıdır?
CEVAP 31:
Yarışma raportörlüğü kayıtlarında bulunması adına, daha düşük formatta proje teslimleri yarışmacılardan istenmektedir. A2 formatta hazırladığınız 300 DPI görsellerin aynılarını 72 DPI olarak diğer tüm belge ve görsellerinizle birlikte sisteme yüklemeniz beklenmektedir.

SORU 32:
Katılımcılardan sadece yarışmada belirtilen 30×60 cm, 30×90 cm ebatlarında karo tasarlamaları mı bekleniyor yoksa bu ebatların içinde istediğimiz formda üretim ve tasarım yapma özgürlüğüne sahip miyiz?
CEVAP 32:
Yarışma şarnamesi 7 nolu “YARIŞMACILARDAN İSTENENLER” başlığı altında yer alan, “Üretilebilirlik açısından verilen şablonlar göz önünde bulundurularak tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar” maddesinde; tasarımcıların belirtilen ebatlardaki ölçüleri kullanıp kendi içinde geometrik bölmeli, çeşitli ve çoklu birleşik düzenlemelere gidebileceğini ifade etmektedir. Tasarım kararları hususunda yarışmacılar herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamaktadır. Ancak katılımcılardan, şablon ölçülerini korumaları beklenmektedir.

SORU 33:
Karo tasarlama sınırımız var mı? Örneğin 3 farklı karo tasarlayarak duvar deseni oluşturmak istiyorum. Bu bir sorun teşkil eder mi?
CEVAP 33:
BKZ. CEVAP 32.

SORU 34:
Tasarımlarda karo boyutları eşit olmak zorunda mı?
CEVAP 34:
Katılımcılar; tasarımlarını verilen şablon ölçülerini koruyarak ve şablonun içine (kesmesiz ve taşmasız) tam oturtmak koşuluyla farklı boyutta karolar kompoze edilebilir.